header

LITERATUUR

“In contact zijn"

Frans R. Veldman
ISBN 90-232-3998-9, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen 2004


Een boek dat in eerste instantie geschreven is voor hulpverleners binnen de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in de haptonomie, wetenschap van de affectiviteit. De auteur formuleert duidelijk de wezenlijke aspecten van het affectieve, bevestigende psychotactiele contact en de rijkdom daarvan.
In de eerste hoofdstukken worden de vele aspecten van een haptonomische begeleiding en de fenomenen, die in dit contact voorkomen, zorgvuldig besproken.
In de laatste twee hoofdstukken worden ervaringen en belevingen die in de haptonomie onderkend en concreet voelbaar gemaakt worden theoretisch gekoppeld aan publicaties van fenomenologen en psychologen.

“Haptonomie: wetenschap van de affectiviteit"

 F. Veldman sr.
ISBN 90-613-1976-5, uitgeverij Erven J.Bijleveld, Utrecht, 1988


Het eerste fundamentele standaardwerk over haptonomie, geschreven door de grondlegger, Frans Veldman, zelf.
Met dit boek beoogt hij een helder geordend beeld te geven van de haptonomie door de wisselwerking tussen theoretische achtergronden en praktische verkenning zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.

"Terug van weggeweest"
verslag van een haptotherapeutische thuisreis

Sonny Kroon
ISBN 90 8570 119 8, uitgeverij Boekenbent, 2006.
Verkrijgbaar via een e-mail terugvanweggeweest@orange.nl


Een zeer persoonlijk, helder geschreven verslag over haptotherapie als groeiproces van burn-out naar een nieuwe balans in het leven.
De auteur beschrijft vele facetten en fases van de haptotherapie, zoals ze door haar (cliënt en auteur van het boek) zijn ervaren. Hierdoor is het geen theorieboek geworden, maar een prettig leesbaar boek over haptotherapiesessies, over wat zich in het dagelijks leven tussen de sessies door afspeelt en over hoe het contact met het eigen gevoel zich weer herstelt.
Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in haptotherapie en ervaringen met haptotherapie.

"Haptotherapie, praktijk en theorie"

Els Plooij
ISBN 90-265-1762-9,
uitgeverij Harcourt Assessment BV, Amsterdam, 2005


Een helder geschreven boek over haptonomie, als wetenschap van de affectiviteit en de haptotherapie, de toepassingen van de basisprincipes van deze wetenschap in een therapeutisch kader.
De auteur verduidelijkt op heldere wijze de vele begrippen, die belangrijk zijn in de haptonomie en dus ook in de haptotherapie. Via talrijke praktijkvoorbeelden vertelt zij hoe deze persoonsgerichte therapievorm mensen begeleidt om een betere integratie te verkrijgen van voelen, denken en handelen.
Het is zowel voor de haptotherapeut, (toekomstige) cliënten als alle geïnteresseerden in de haptonomie / haptotherapie een zeer toegankelijk boek.

“Haptonomie, een kwestie van gevoel”

Bob Boot
ISBN 90-6305-119-0,
uitgeverij Archipel, Amsterdam 2004


Een helder geschreven boek waarin de auteur in het eerste deel o.a. de geschiedenis, uitgangspunten en de onderliggende filosofie van de haptonomie beschrijft.
In deel II gaat hij in op de haptotherapie als therapeutische toepassing van de haptonomie, waarbij een casusbeschrijving als voorbeeld van een haptotherapeutisch proces inzicht geeft in deze therapievorm.
In deel III beschrijft de auteur zijn visie, vanuit zijn haptonomische achtergrond op de verschillende levensfases van de mens en de thema`s die daarbij aan de orde kunnen komen.
Het is een toegankelijk geschreven boek voor wie geïnteresseerd is in de gevoelskwaliteiten waarmee alle mensen geboren zijn.

"Werken met haptonomie”

Pieter van der Slikke.
Ankertjesserie 248,
ISBN 90-202-0122-0


Een toegankelijk geschreven boekje voor hen die meer willen weten over haptonomie / haptotherapie. Door de heldere, eenvoudig geschreven manier en de mate van diepgang, tilt de auteur een tipje van de sluier op over de mogelijkheden van haptonomie / haptotherapie.
 
“Over kleine dingen”

 drs.T.A.C.M.Gerritse
 ISBN 90-352-2210-5,
uitgeverij Elsevier, Maarssen, 2000


Een levendig en helder geschreven boek over hoe gewoon haptonomie is.
We hebben tenslotte allemaal gevoel. Haptonomie is dan ook van ons allemaal. Dit illustreert Dorus Gerritse aan de hand van tal van voorbeelden, die voor iedereen zeer herkenbaar zijn. Hij probeert duidelijk te maken wat o.a. het belang van bevestiging en de affectieve aanraking is.
Aan het einde van zijn ± 350 bladzijden tellende boek legt hij uit wat haptotherapie en haptonomische begeleiding bij zwangerschap is en wat de mogelijkheden zijn van een tiltechniek vanuit de haptonomische principes, kinesionomie, genoemd.

“Tasten in het duister, voelen in het licht”

M. Knaapen
ISBN 90-800092-2-9, in eigen beheer tel. (024) 622 17 49


Een haptonomische studie over mensen, die blind zijn in een wereld van mensen die zien.
Het is een verduidelijkend boek over de haptonomie, de wetenschap van het gevoel en van de affectiviteit, voor iedereen die met grote en/of kleine mensen omgaat.

“Het voelen gevoed”

M. Knaapen
ISBN 90-800092-1-0,
in eigen beheer
tel. (024) 622 17 49


Een essay over de gevoelsontplooiing van kinderen en hoe aanraking daarop zijn invloed kan uitoefenen, met de haptonomie als vertrekpunt.
Vele afbeeldingen verduidelijken de tekst.
 
“Verkenningen in de haptonomie”

W. Pollmann-Wardenier e.a.
ISBN 90-229-5457-9,
uitgeverij Bruna, Utrecht, 1986


Een informatief boekje over de grondideeën van de haptonomie geschreven in de vorm van artikelen, o.a. Wat is haptonomie? Haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Haptonomische sportbegeleiding.
Het is geen leerboek, maar een voor iedereen toegankelijk boek.

“Denken over voelen“

 A.B.Th. van ’t Hof, P. van Voorst, M.E. van Zoelen – Nederlof.
ISBN 90-72530-89-6,
verkrijgbaar en uitgegeven door Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen, Utrecht,
tel. 030-2534633


Een wetenschappelijk onderzoek verricht door drie studenten klinische psychologie, o.l.v. Dr. Liesbeth Woertman, van de Universiteit te Utrecht. Uit dit onafhankelijk onderzoek is o.a. gebleken dat 90% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden was na de haptotherapie behandeling. Dr. Woertman meent dat dit uitzonderlijk hoge percentage vooral te maken heeft met de gevoelsmatige benadering van de haptotherapie.

17.11.82