header

ALGEMEEN

Haptonomie
Wat is Haptonomie? Haptonomie is de wetenschap van het menselijk gevoel en gevoelsleven, van onze affectieve belevingswereld.
Dit is een recente wetenschap, vanaf de jaren vijftig, ontwikkeld in Nederland.
Je zou haar kunnen zien als een logische ontwikkeling en reactie op de evolutie: mythologie, wijsbegeerte, filosofie, geneeskunde, psychiatrie, psychologie ……haptonomie, terug naar “Heel”- de mens.

De Haptonomie is een benaderingswijze van heel-de-mens. Een benadering die zich kenmerkt door een gevoelsgebonden, affectieve grondslag, welke er van uit gaat dat de mens, een met rede begaafd wezen is, welke (een schat aan) eigen gevoelsvermogens bezit. Deze mens is van daaruit diep in zich Zelf op zoek, of tracht te zoeken naar een staat van harmonie, in-vrede-zijn met zich Zelf en zijn/haar omgeving. Dus de benadering kenmerkt zich door zijn gerichtheid op het Wezen, de Essentie; de typische Eigenheid van de betreffende mens. Dus geen fixatie op het pathologische, het ziektebeeld of de symptomen. Ofwel geen rationele effectiviteitgerichte benadering, maar een affectieve benadering.

17.11.82