header

MIJN WERK...

Mijn werk heeft zich deze afgelopen 15 jaar in Anwerpen ontwikkeld van therapeutisch werk op Haptonomisch basis naar een puur Haptonomische en spirituele(geestelijke) gidsende benadering van “heel-de-mens”. Daarbij heeft een synthese plaats gevonden in mijn persoonlijke representatieve vormen, van mijn 30 jarige Haptonomische ervaringsweg, met die van mijn 40 jarige Zen-meditatie-trainings weg, en wel in alle facetten van mijn leven. Deze synthese heeft geleidelijk aan een onlosmakelijke en essentiële plaats gekregen binnen mijn gidsende representatieve benaderingswijze.

Voor mij is de mens uiteindelijk in zijn diepste aard “méér-dan”, ofwel een spiritueel wezen. Daarbij gaan wij door de kwesties van “leven en dood”, het onbegrensde Zijn. We zijn een weerslag van dat bijzondere “Universele Zijn”, het “Al-Ene”.

Ofwel:
“De wereld ben Jij - Jij bent de wereld”