header

RELATIE BEGELEIDING

U heeft toch samen ooit iets van het wezenlijke Goed van uzelf en uw partner/geliefde beleefd, en in een samen-Zijn ervaren? En toch gaat het op een gegeven moment mis ! Hoe komt dat nu ? Hoe heeft dat kunnen misgaan ? We komen er samen (en toch alleen!) niet meer uit ! Wat is er tussen ons in komen staan ? Waarom kunnen we niet meer naar elkaar luisteren, met elkaar tot een samenspraak en/of verstandhouding komen ? Welke patronen, mechanismen en blokkades komt u samen daarbij tegen? Gezamenlijk en individueel wordt er naar een uitweg gezocht om (weer) tot een vreugdevol samen-Zijn te komen, met ruimte voor eigenheid, persoonlijk vrij voelen en ZichZelf kunnen zijn in een Wederzijds-Contact!