header

PSYCHOTHERAPIE

Op basis van een eerste gesprek en een aantal introductie-ontmoetingen, wordt een specifieke behandelingswijze /therapeutische begeleiding op gang gezet.
Dat begeleidingsproces is zéér persoonsgebonden, d.w.z. een therapeutische begeleiding op maat! Deze is afgestemd op uw probleemvraag, op uw wijze van in de wereld staan, uw mogelijkheden en beperkingen, wat u aanspreekt én wat u therapeutisch nodig heeft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse therapeutische bekwaamheden o.a.:
  • Client -centered (Rogers)
  • Transpersoonlijke psychologie
    (des- identificatie)
  • Dieptepsychologie
  • Klassieke psychoanalytische en - therapeutische elementen (Jung, Freud etc.)
  • Zijns-georienteerde groei

Vanuit de vertrouwensband binnen dit begeleidingsproces, wordt de aandacht geleidelijk gericht op de kern van uw probleem en indien mogelijk, naar de oorzaak van uw probleem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerhande “confrontatie”-mogelijkheden.
Dit wil zeggen: ontdekken hoe opent u dat waar u mee zit ? Durft u ernaar te kijken, kunt u het delen, welke zijn uw afweermechanismen enz.
Ofwel: ontdekken, hoe om-te-kunnen-gaan met uw kwetsbaarheden, uw goede, positieve kanten, zwakheden en beperkingen.

De grondhouding in deze benadering is geënt op bevestiging, zowel rationeel als in het bijzonder affectief. Een wezenlijk zich Zelf Zijn is gefundeerd op een basisbevestiging, basisvertrouwen en basiszekerheid. Onthouding van deze affectieve bevestiging staat een harmonieuze ontplooiing naar psychische (en ook lichamelijke) gezondheid in de weg.