header

GEESTELIJKE EN SPIRITUELE BEGELEIDING

Binnen de P.H.B. wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen psychische en relationele problematieken, én de existentiële vraagstukken. De laatste betreffen meer de vragen rond “wat is de zin van het bestaan”, “wat is de zin van mijn leven”, “leven en dood”, “het waarom en het hoe van het lijden”, “is er meer dan”….enz. Alsmede bijzondere ervaringen die buiten het gewone (lineaire) bevattingsvermogen liggen.

Binnen dit kader wordt er gezocht hoe men zijn eigen persoonlijke levensweg kan gaan en daar een wezenlijke zin aan geven op een eigen gepaste wijze. Hierbij gaan wij uit van een diep geloof en vertrouwen in de zinvolheid van dit bestaan en de bijzondere vermogens die elke mens bezit, daar op eigen oorspronkelijke wijze, vorm en betekenis aan te geven.

Het er-Zijn en de Zijnsbeleving als bron van ons Persoon-Zijn in relatie tot het Ene.

Hierbij kunt u gerichte begeleiding krijgen in het oefenen van Zen-meditatie-technieken. Dit is niet religieus gebonden (Christelijk, Boeddhistisch of andere) maar gaat voorbij de Vorm, naar het Ware-Zelf Zijn in het hier en nu.