header

COACHING

Heel-de- mens !

Dit is de grondhouding waarmee de diverse vraagstukken en/of knelpunten worden benaderd. Hoe je "Zelf" te kunnen "Zijn" in een overheersende en overweldigende druk (stress!) van alle mogelijke effectiviteiteisen in uw beroepsomgeving.
Hierbij staat de overgang van het functioneren naar het fungeren centraal. Ofwel, hoe kunt u "ZichZelf Zijn" en blijven met een optimaal gebruik van uw vermogens en kwaliteiten? Zonder afbreuk te doen aan uw eigenheid en persoonlijkheid. M.a.w. de overgang kunnen maken van “moeten-werken”, “aanpassen”, “ondergeschikt zijn”, faalangst, stress, etc. naar een genieten en plezier hebben van het tot leven brengen van uw mogelijkheden en activiteiten in uw beroep. Zowel individueel als in het samen-werken en samen opgaan/opbouwen van…naar een beroepsmatig samen-leven.